• Novinky

     • Európsky týždeň športu

     • 29. 9. 2021
     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Európsky týždeň športu.

      Dnes sme sa opäť zapojili do podujatia ,,Európsky týždeň športu" pod názvom BE ACTIVE. Naše detičky v prúdovom cvičení zdolávali rôzne prekážky, aby ukázali svojho ,,športovéhu ducha". Všetkým sa aktivity veľmi páčili a dosýta sme sa spoločne zabavili.

     • EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

     • 16. 9. 2021
     • Naše elokované pracovisko sa opäť aj tento rok zapojí v dňoch od 16. do 22. septembra do kampane Európsky týždeň mobility. Prostredníctvom rôznych  športových a vedomostných aktivít sa snažíme deťom ukázať, že autá nie sú jedinou možnosťou ako sa dopraviť do našej škôlky. Hravou formu si deti rozvíjajú svoje poznatky o tom ako sa bezpečne a zodpovedne musíme správať na cestách. Deti motivujeme a nabádame, aby prišli s rodičmi pešo, čím si upevnia svoje zdravie, a zároveň chránia našu prírodu.

     • Podmienky vstupu do MŠ

     • 23. 8. 2021
     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školského zariadenia

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

       

       

      Podmienky_vstupu_do_MS.docx

     • Získali sme grant

     • 9. 7. 2021
     • Vďaka nášmu Občianskemu združeniu Fraštáčik sme získali grant vo výške 1429,80 EUR od Nadačný fond Bekaert pomáha v Nádácii Pontis. Získané finančné prostriedky sme získali za projekt s názvom: V záhoníkoch pri domčeku pestujeme zeleninku. Financie budú použité na vybudovanie vyvýšených záhonov , záhradného domčeka a náradia pre deti.

     • Jabloň na školskom dvore

     • 8. 7. 2021
     • Vďaka našej šikovnej vedúcej školskej jedálne Alenke Novickej a Plantex Veselé  pribudla na našom školskom dvore táto jabloň.

     • Pokyny pre novoprijaté deti

     • 7. 7. 2021
     • Milí rodičia, sme rady, že ste si pre výchovu a vzdelávanie Vášho dieťatka vybrali práve našu materskú školu.

      Školský rok sa začína 02.09. 2021. Je potrebné, aby ste dieťatko priviezli v ľubovoľnom čase od 6:00-8:00. Do ruksačika mu zabaľte papučky, náhradné oblečenie a pyžamko (pre deti, ktoré budú v škôlke spinkať.) V prízemí sa nachádza spoločná šatňa. Každé dieťatko má svoju skrinku označenú menom. Tu si dieťatko prezujte, náhradné veci  nechajte v skrinke. Svoju triedu nájdete na poschodí. Na nástenke pri vstupe do tried je menný zoznam detí, ktoré budú triedu navštevovať, alebo sa spýtajte kohokoľvek z personálu. S dieťatko sa rozlúčte pri dvoroch a odovzdajte pani učiteľke. Dohodbite si včas prevzatia.

      Vaše dieťatko si prevezmite po obede (v čase od 11:30-12:00ň alebo po poludňajšom oddychu (v čase od 14:15-16:00).

      Tešíme sa na Vás.

     • Ďakujeme

     • 29. 6. 2021
     • Ďakujeme rodičom Oliverka Aantala za darovanie závesných hojdačiek a rodičom Ninky Blaškovej za darovanie odpočinkovej hojdačky hniezdo.

     • Ďakujeme

     • 23. 6. 2021
     • Ďakujeme tatinkovi Oliverka Mikloviča, že nám pokosil celý školský dvor.

     • Zber papiera

     • 26. 5. 2021
     • papier môžte nosiť do 07.06. 2021

      V súčasných dňoch prebieha zber papiera. Papier môžte nosiť priebežne a nechať nám ho pri vchodových dverách. Ak ide o väčšie množstvo, prosíme vyložte ho pri pivničných dverách a nahláste to komukoľvek z kolektívu EP Fraštacká.

      Prosíme zákonných zástupcov, aby nenosili kartón.

      Za zapojejnie Vám strdečne ďakujeme.

     • Sčítali ste aj svoje deti?

     • 20. 5. 2021
     • Vážení zákonní zástupcovia,

      na základe žiadosti Mesta Hlohovec si Vám dovoľujeme v súvislosti so sčítaním obyvateľov dať do pozornosti informáciu, že zákonní zástupcovia (rodičia) sú povinní sčítať osobitne aj svoje deti.

      To znamená, že sčítací formulár mal byť vyplnený za každé dieťa osobitne. V prípade, že ste sčítali seba, avšak nesčítali ste (po zadaní rodného čísla dieťaťa) aj Vaše dieťa, môžete dosčítanie dieťaťa urobiť nasledovne.

      Kontaktujte Mestský úrad na tel.č. 0918 939 348 a objednajte si asistenta sčítania, ktorý príde dieťa dosčítať do Vašej domácnosti alebo navštívte kontaktné miesto a dosčítajte dieťa sami alebo za pomoci asistenta.

      Kontaktné miesta sa nachádzajú v Klientskom centre na Mestskom úrade, v Knižnici a v kancelárii m.č. Šulekovo. Prevádzkové časy kontaktných miest nájdete na webovom sídle Mesta Hlohovec.

      V prípade, že ste si splnili zákonnú povinnosť a sčítali ste seba aj svoje deti, považujte túto informáciu za bezpredmetnú.

       

      Srdečne ďakujeme.

       

  • Kontakty

   • Elokované pracovisko Fraštacká 4 ako súčasť Materskej školy Nábrežie 23 Hlohovec
   • ms.frastacka4@gmail.com
   • 033 742 1715 0911 104 472
   • Elokované pracovisko: Fraštacká 4, Hlohovec
   • 37838661
   • 2021643316
   • Nábrežie A. Hlinku 23, 92001 Hlohovec
   • PaedDr. Miroslava Vaverková
   • msnabrezie23@gmail.com 033/742 40 38
   • PaedDr. Dagmara Cvechová - zástupkyňa pre elokované pracovisko