• Nepedagogickí zamestnanci

  • Nepedagogickí zamestnanci

    • Zitka Valová
    • Zitka Valováekonómka MŠms.frastacka.hlohovec1@gmail.com, telefón: 033/730 23 90
    • Alenka Novická
    • Alenka Novickávedúca školskej jedálnesjnabrezie23@gmail.com
    • Monika Miklovičová
    • Monika Miklovičováhlavná kuchárka
    • Anna Latáková
    • Anna Latákovákuchárka
    • Janka Zelenayová
    • Janka Zelenayovápomocná sila v kuchyni
    • Janka Patayová
    • Janka Patayováupratovačka
    • Helenka Mačicová
    • Helenka Mačicováupratovačka
  • Kontakty

   • Elokované pracovisko Fraštacká 4 ako súčasť Materskej školy Nábrežie 23 Hlohovec
   • ms.frastacka4@gmail.com
   • 033 742 1715 0911 104 472
   • Elokované pracovisko: Fraštacká 4, Hlohovec 92001 Hlohovec Slovakia
   • 37838661
   • 2021643316
   • Nábrežie A. Hlinku 23, 92001 Hlohovec
   • PaedDr. Miroslava Vaverková
   • msnabrezie23@gmail.com 033/742 40 38
   • PaedDr. Dagmara Cvechová - zástupkyňa pre elokované pracovisko