• "Našim cieľom je vytvoriť v materskej škole také podmienky,
     aby deti získali nielen kvalitnú výchovu a vzdelávanie,
     ale aby tu spolu s nami prežili spokojné a šťastné detstvo".
    • Kolektív EP Fraštacká
   • Kontakty

    • Elokované pracovisko Fraštacká 4 ako súčasť Materskej školy Nábrežie 23 Hlohovec
    • ms.frastacka4@gmail.com
    • 033 742 1715 0911 104 472
    • Elokované pracovisko: Fraštacká 4, Hlohovec
    • 37838661
    • 2021643316
    • Nábrežie A. Hlinku 23, 92001 Hlohovec
    • PaedDr. Miroslava Vaverková
    • msnabrezie23@gmail.com 033/742 40 38
    • PaedDr. Dagmara Cvechová - zástupkyňa pre elokované pracovisko