• Rada školy

    • Zástupcovia zamestnancov

      • Mária Gnipová
      • Mária Gnipovápredseda RŠzástupca za pedagogických zamestnancov
      • Bc. Nikoleta Števíková
      • Bc. Nikoleta Števíkovápodpredseda RŠzástupca za pedagogických zamestnancov
      • Andrea Riegelová
      • Andrea Riegelováčlen RŠzástupca za nepedagogických zamestnancov
    • Zástupcovia zriaďovateľa

      • Mgr. Iveta Moravcová, MBA
      • Mgr. Iveta Moravcová, MBAčlen RŠdelegovaná zriaďovateľom
      • Ing. Juraj Frýdecký
      • Ing. Juraj Frýdeckýčlen RŠdelegovaný zriaďovateľom
      • Ing. Zuzana Nosková
      • Ing. Zuzana Noskováčlen RŠdelegovaná zriaďovateľom
      • Ing. arch. Miloslav Drgoňčlen RŠdelegovaný zriaďovateľom
    • Zástupcovia rodičov

      • Ing. Ľubica Dudonová
      • Ing. Ľubica Dudonováčlen RŠzástupca za rodičov MŠ Nábrežie
      • Kornélia Kurincová
      • Kornélia Kurincováčlen RŠzástupca za rodičov MŠ Nábrežie
      • Denisa Biscaková
      • Denisa Biscakováčlen RŠzástupca za rodičov EP Fraštacká
      • Ing. Lucia Vendleková
      • Ing. Lucia Vendlekováčlen RŠzástupca za rodičov EP Fraštacká
  • Kontakty

   • Elokované pracovisko Fraštacká 4 ako súčasť Materskej školy Nábrežie 23 Hlohovec
   • ms.frastacka4@gmail.com
   • 033 742 1715 0911 104 472
   • Elokované pracovisko: Fraštacká 4, Hlohovec 92001 Hlohovec Slovakia
   • 37838661
   • 2021643316
   • Nábrežie A. Hlinku 23, 92001 Hlohovec
   • PaedDr. Miroslava Vaverková
   • msnabrezie23@gmail.com 033/742 40 38
   • PaedDr. Dagmara Cvechová - zástupkyňa pre elokované pracovisko