• Zapojili sme sa do ....

     • Školský rok 2021/2022

     • Hyza - stačí kúpiť akýkoľvek výrobok od spoločnosti Hyza a zahlasovať za "dobrú škôlku".

      Naše EP Fraštacká súťaží po názvom kmeňovej MŠ Nábrežie 23 Hlohovec. 

       

      Ochranárik čísla tiesňového volania 112 - výtvarná súťaž

       

      Logická olympiáda pre najmenších - Súťaž podporuje rozvoj logického myslenia detí predškolského veku. Jej organizátormi sú Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove a Súkromná základná škola DSA v Prešove. Cieľom je rozvíjať logické myslenie a zručnosti, ktoré najmenší budú potrebovať pri vstupe do školy.

      Logická olympiáda pre najmenších je určená deťom predškolského veku. Obsahom zápolenia bude preverenie jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku. Teda všetko zručností, potrebných na úspešné zvládnutie vyučovacích predmetov počas povinnej školskej dochádzky.

      Predškoláci okúsia svet logiky, abstraktného myslenia, hľadania súvislostí a precvičovania jemnej motoriky. Sveta, kde sú iba víťazi a žiadni porazení. Hlavnou myšlienkou podujatia je zapojiť sa, skúsiť vyriešiť, rozmýšľať možno aj netradične a svoje riešenie – výsledok aj zdôvodniť. Riešenie logických úloh olympiády učí deti komunikovať, vyjadrovať svoj názor, podporí prácu v skupine a umožní prezentovať logické myslenie dieťaťa.

      Do olympiády sme zaregistrovali všetkých našich predškolákov.

       

      Zábavný interaktívny svet - prostredníctvom Nadačného fondu Bekaert pomáha v Nadácii Pontis sme sa zapojili do ďalšieho zamestnaneckého grantového pogramu Škola/Vzdelanie 2022. Žiadame touto cestou o čiastku 2994 Eur na zakúpenie: Interaktívnej tabule a projektoru, notebooku, edukačného programu activinspire a ktomu prislúchajúceho vzdelávania pre všetkých pedagogických zamestnancov. Náš projekt má názov: Zábavný interaktívny svet.

       

      Kompostáčik - podali sme projekt i do Nadácie ZSE. Názov projektu je Kompostáčik. Cieľová suma 594,74 EUR. 

      Cieľmi projektu sú: predchádzať vzniku odpadu, naučiť deti správne zaobchádzať s odpadom,viesť deti k zodpovednosti za vyprodukovaný odpad... Naučíme deti recyklovať odpad a tak chrániť naše životné prostredie. Vďaka kompostovaniu môžeme prírode vracať to, čo nám poskytuje.

       

      Svet plastelíny - je projektová výzva na podporu inštitúcií a organizácií, ktoré považujú kreatívne hry za dôležité vo svojej každodennnej práci  s deťmi. Uchádzame sa o Giga balenie plastelíny 8,4 kg (10 farieb).

       

      Zaskáčme si spolu - prostredníctvom nášho OZ Fraštáčik sme sa zapojili do ďalšej grantovej výzvy Nádácie Pontis a zamestnaneckého fondu Bekeart. Podali sme žiadosť o podporu projektu vo výške 1213,20 Eur na zakúpenie 10ks detských trampolín s madlom a 1ks trampolíny pre dospelých.

      Obezita je najčastejšie metabolické ochorenie dnešného sveta. Rovnako, ako u dospelých, tak aj u detí znamená problém. Ak je prítomná v detstve, je vysoko pravdepodobné, že bude pretrvávať aj v dospelosti. Taktiež výrazne zvyšuje riziko chorobnosti. My v našej materskej škole sme sa rozhodli proti tomuto ochoreniu aktívne zabojovať. Zvolili sme na to aktivity a cvičenia na trampolínach, pretože ako telocvičné náradie sú pre deti veľmi atraktívne. Cvičenie na trampolínach je zábavné a hlavne efektívne. Taktiež prináša veľa zdravotných benefitov.

      Ciele projektu: č. 1: zlepšenie kondície u detí č. 2: veľká spotreba energie - kalórií a tukov č. 3: precvičenie celého tela, jeho koordinácie č. 4: cviky na trampolíne urýchľujú metabolizmus č. 5: skákanie na trampolíne podporuje dobrú náladu.


  • Kontakty

   • Elokované pracovisko Fraštacká 4 ako súčasť Materskej školy Nábrežie 23 Hlohovec
   • ms.frastacka4@gmail.com
   • 033 742 1715 0911 104 472
   • Elokované pracovisko: Fraštacká 4, Hlohovec 92001 Hlohovec Slovakia
   • 37838661
   • 2021643316
   • Nábrežie A. Hlinku 23, 92001 Hlohovec
   • PaedDr. Miroslava Vaverková
   • msnabrezie23@gmail.com 033/742 40 38
   • PaedDr. Dagmara Cvechová - zástupkyňa pre elokované pracovisko