• Vedenie školy

  • Vedenie školy

    • PaedDr. Miroslava Vaverková
    • PaedDr. Miroslava Vaverkováriaditeľka MŠ, sídlo MŠ Nábrežie A. Hlinku 23 Hlohovecmsnabrezie23@gmail.com
    • Eva Mutkovičová
    • Eva Mutkovičovázástupkyňa riaditeľky, sídlo MŠ Nábrežie A. Hlinku 23 Hlohovecmsnabrezie23@gmail.com
    • PaedDr. Dagmara Cvechová
    • PaedDr. Dagmara Cvechovázástupkyňa pre elokované pracovisko, sídlo EP Fraštacká 4 Hlohovecms.frastacka4@gmail.com
    • Alenka Novickávedúca školskej jedálnesjnabrezie23@gmail.com
    • Zitka Valováekonómka MŠms.frastacka1.hlohovec@gmail.com
   • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Elokované pracovisko Fraštacká 4 ako súčasť Materskej školy Nábrežie 23 Hlohovec
   • ms.frastacka4@gmail.com
   • 033 742 1715 0911 104 472
   • Elokované pracovisko: Fraštacká 4, Hlohovec 92001 Hlohovec Slovakia
   • 37838661
   • 2021643316
   • Nábrežie A. Hlinku 23, 92001 Hlohovec
   • PaedDr. Miroslava Vaverková
   • msnabrezie23@gmail.com 033/742 40 38
   • PaedDr. Dagmara Cvechová - zástupkyňa pre elokované pracovisko