• Novinky

     • Zábavný interaktívny svet

     • 19. 9. 2022
     • V školskom roku 2021/2022 sme sa zapojili s projektom Zábavný interaktívny svet do grantovej výzvy Nadácie Pontis - Nadačný fond Bekaert pomáha v Nadácii Pontis (program) a získali sme čiastku 2994,-eur. Za finančné prostriedky sme zakúpili: interaktívnu tabuľu, projektor, notebook, program ActiveInspire a školenie pre pedagogických zamestnancov. Našim cieľom je obohatiť profesijný rozvoj pedagogickým zamestnancom a zefektívniť, zatraktívniť deťom výučbu.

     • Oznam o prevádzke materskej školy počas letných prázdnin

     • 17. 5. 2022
     • Oznamujeme rodičom, že počas letných prázdnin bude EP Fraštacká 4 pre prihlásené deti v prevádzke od  01.08.-31.08. 2022. 

      V mesiaci júl je prihlásené deti k dispozícii naša kmeňová MŠ - Nábrežie 23.

      Poplatky za prázdninové mesiace (školné+strava) musia byť uhradené do 10.06. 2022 (účet je rovnaký).

      Ďakujeme

     • Zábavný interaktívny svet

     • 4. 5. 2022
     • Náš projekt Zábavný interaktívny svet bol Nadačným fondom Bekaert pomáha v Nadácii Pontis podporený v plnej výške 2994,- Eur.

      Chceme deťom sprostredkovať zaujímavú výučbu v interaktívnom svete, zefektívniť a zatraktívniť výchovno-vzdelávací proces.

      Za získané finančné prostriedky zakúpime: interaktívnu tabuľu s projektorom, notebook, vzdelávací program Activeinspire,  a vzdelávanie v programe pre pedagogických zamestnancov.

     • Projekt: KOMPOSTÁČIK

     • 3. 5. 2022
     •  

      S naším projektom Kopmpostáčik sme sa zapojili do grantovej výzvy Nadácie ZSE. Získali sme finančný príspevok vo výške 580,-Eur.

      Naším cieľom je naučiť deti, že odpadky patria do koša. Taktiež im chceme vysvetliť, ktorý odpad patrí do odpadkového koša a ktorý sa dá opätovne využiť kompostovaním.

      Ciele: - predchádzať vzniku odpadu, naučiť sa správne zaobchádzať s odpadom, viesť deti k zodpovednosti za vyprodukovaný odpad.

     • ZBER PAPIERA

     • 22. 3. 2022
     • V dňoch 11.-13.4. bude v našej škôlke prebiehať zber papiera. Peniažky zo zberu by sme chceli použiť na zaplatenie dopravy na školský výlet.Papier (nie kartón) môžete nosiť už od pondelka do uvedeného dátumu. Papier môžte nechať v šatni pri vchodových dverách (malé množstvo), alebo pri pivničných dverách, zo zadnej strany Mš ( väčšie množstvo ).Za každý príspevok Vám vopred ďakujeme.

     • KARNEVAL

     • 24. 1. 2022
     • Dňa 24.2. 2022 sa v našej MŠ uskutoční karneval. Prosíme rodičov, aby deťom na tento deň zabezpečili karnevalové kostými. Každá karnevalová maska bude odmenená malým darčekom.

     • Od 01.01. 2022 zmena v platbe stravnej jednotky

     • 21. 12. 2021
     • Vážení rodičia, na základe schválenia, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 297/2021 na rokovaní mestského zastupiteľstva zo dňa 09.12.2021 sa mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022.

      Všetkých prosíme, aby v januárovej platbe už zadali sumu, uvedenú nižšie v prílohe. Ďakujeme

      3._financne_pasmo_FRASTACKa.pdf​​​​​​​

     • Podmienky vstupu do budovy MŠ

     • 27. 11. 2021
     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia s platnosťou od 26.11.2021

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

       

     • Európsky týždeň športu

     • 29. 9. 2021
     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Európsky týždeň športu.

      Dnes sme sa opäť zapojili do podujatia ,,Európsky týždeň športu" pod názvom BE ACTIVE. Naše detičky v prúdovom cvičení zdolávali rôzne prekážky, aby ukázali svojho ,,športovéhu ducha". Všetkým sa aktivity veľmi páčili a dosýta sme sa spoločne zabavili.

     • EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

     • 16. 9. 2021
     • Naše elokované pracovisko sa opäť aj tento rok zapojí v dňoch od 16. do 22. septembra do kampane Európsky týždeň mobility. Prostredníctvom rôznych  športových a vedomostných aktivít sa snažíme deťom ukázať, že autá nie sú jedinou možnosťou ako sa dopraviť do našej škôlky. Hravou formu si deti rozvíjajú svoje poznatky o tom ako sa bezpečne a zodpovedne musíme správať na cestách. Deti motivujeme a nabádame, aby prišli s rodičmi pešo, čím si upevnia svoje zdravie, a zároveň chránia našu prírodu.

     • Podmienky vstupu do MŠ

     • 23. 8. 2021
     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školského zariadenia

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

       

       

      Podmienky_vstupu_do_MS.docx

  • Kontakty

   • Elokované pracovisko Fraštacká 4 ako súčasť Materskej školy Nábrežie 23 Hlohovec
   • ms.frastacka4@gmail.com
   • 033 742 1715 0911 104 472
   • Elokované pracovisko: Fraštacká 4, Hlohovec 92001 Hlohovec Slovakia
   • 37838661
   • 2021643316