• Novinky

     • Živý Betlehem a lampášikový sprievod

     • 20. 12. 2022
     • Pozvánka

      Srdečne Vás všetkých pozývame na divadelné predstavenie Živý Betlehém, ktoré si pre nás pripravili naši veľkáči. Stretneme sa zajtra o 15.00-15.30 pred budovou MŠ, kde sa bude podávať vianočný punč a perník. 

      O 15.30 bude v sprievode s lampášikmi odchod do Františkánskeho kláštora, kde bude vystúpenie. V závere nám všetky deti zaspievajú vianočnú koledu. 

      Srdečne Vás všetkých pozývame.

      Poprosíme rodičov, aby deťom zabezpečili lampášiky so sviečkami. Ďakujeme

     • Mikuláš v našej škôlke

     • 6. 12. 2022
     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikuláš v našej škôlke.

      Aj tento rok zavítal do našej školky Mikuláš. Veľká vďaka patrí Duškovi Kováčovi a Alenke Mišakovej z Centra voľného času za zabezpečenie výborného mikulášsskeho programu pre naše detičky.

    • Vianoce v našej škôlke
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • 11. 11. 2022
     • Kolektív našej MŠ spolu s deťmi sa zapájame do projektu: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

      Prečo to spoločne robíme?
      Projekt "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok" spája generácie ľudí po celom Slovensku a stáva sa milou vianočnou tradíciou.
      Cieľom je potešit nám/Vám neznámeho seniora žijúceho v zariadení pre seniorov, prípadne osamelo vo vlastnej domácnosti.
      Veľká väčšina ľudí žijúcich v zariadeniach nemajú žiadnych príbuzných, prípadne sa nestretávajú a preto práve náš darček môže byť ich jediným darčekom  a občas i posledným. Preto do krabičky
      od topánok  zabalíme okrem jednotlivých kategórií vecí aj obrovský kus svojho srdca.
       

      Krabičku môžte do MŠ priniesť ako jednotlivec, naplnenú kompletne, alebo každá trieda pripraví jednu spoločnú krabičku pre muža a pre ženu. Vtedy Vás prosíme, ak môžte priniesť jednu z nižšie uvedených vecí triednym učiteľkám  od 14.11-02.12. 2022. 

      Ďakujeme Vám za každý jeden darovaný darček.

       

     • ZBER PAPIERA

     • 10. 10. 2022
     • Dňa 14.11. 2022 prebehne v našej materskej škole zber papiera. Papier môžte priebežne nosiť do uvedeného dátumu a nechať ho pri vchodových dverách, v prípade väčšieho množstva pri dverách pivnice ( upozornite na to triednu učiteľku).

     • Zábavný interaktívny svet

     • 19. 9. 2022
     • V školskom roku 2021/2022 sme sa zapojili s projektom Zábavný interaktívny svet do grantovej výzvy Nadácie Pontis - Nadačný fond Bekaert pomáha v Nadácii Pontis (program) a získali sme čiastku 2994,-eur. Za finančné prostriedky sme zakúpili: interaktívnu tabuľu, projektor, notebook, program ActiveInspire a školenie pre pedagogických zamestnancov. Našim cieľom je obohatiť profesijný rozvoj pedagogickým zamestnancom a zefektívniť, zatraktívniť deťom výučbu.

     • Oznam o prevádzke materskej školy počas letných prázdnin

     • 17. 5. 2022
     • Oznamujeme rodičom, že počas letných prázdnin bude EP Fraštacká 4 pre prihlásené deti v prevádzke od  01.08.-31.08. 2022. 

      V mesiaci júl je prihlásené deti k dispozícii naša kmeňová MŠ - Nábrežie 23.

      Poplatky za prázdninové mesiace (školné+strava) musia byť uhradené do 10.06. 2022 (účet je rovnaký).

      Ďakujeme

     • Zábavný interaktívny svet

     • 4. 5. 2022
     • Náš projekt Zábavný interaktívny svet bol Nadačným fondom Bekaert pomáha v Nadácii Pontis podporený v plnej výške 2994,- Eur.

      Chceme deťom sprostredkovať zaujímavú výučbu v interaktívnom svete, zefektívniť a zatraktívniť výchovno-vzdelávací proces.

      Za získané finančné prostriedky zakúpime: interaktívnu tabuľu s projektorom, notebook, vzdelávací program Activeinspire,  a vzdelávanie v programe pre pedagogických zamestnancov.

     • Projekt: KOMPOSTÁČIK

     • 3. 5. 2022
     •  

      S naším projektom Kopmpostáčik sme sa zapojili do grantovej výzvy Nadácie ZSE. Získali sme finančný príspevok vo výške 580,-Eur.

      Naším cieľom je naučiť deti, že odpadky patria do koša. Taktiež im chceme vysvetliť, ktorý odpad patrí do odpadkového koša a ktorý sa dá opätovne využiť kompostovaním.

      Ciele: - predchádzať vzniku odpadu, naučiť sa správne zaobchádzať s odpadom, viesť deti k zodpovednosti za vyprodukovaný odpad.

     • ZBER PAPIERA

     • 22. 3. 2022
     • V dňoch 11.-13.4. bude v našej škôlke prebiehať zber papiera. Peniažky zo zberu by sme chceli použiť na zaplatenie dopravy na školský výlet.Papier (nie kartón) môžete nosiť už od pondelka do uvedeného dátumu. Papier môžte nechať v šatni pri vchodových dverách (malé množstvo), alebo pri pivničných dverách, zo zadnej strany Mš ( väčšie množstvo ).Za každý príspevok Vám vopred ďakujeme.

  • Kontakty

   • Elokované pracovisko Fraštacká 4 ako súčasť Materskej školy Nábrežie 23 Hlohovec
   • ms.frastacka4@gmail.com
   • 033 742 1715 0911 104 472
   • Elokované pracovisko: Fraštacká 4, Hlohovec 92001 Hlohovec Slovakia
   • 37838661
   • 2021643316
   • Nábrežie A. Hlinku 23, 92001 Hlohovec
   • PaedDr. Miroslava Vaverková
   • msnabrezie23@gmail.com 033/742 40 38
   • PaedDr. Dagmara Cvechová - zástupkyňa pre elokované pracovisko