• Novinky

     • Oznam o prevádzke materskej školy počas letných prázdnin

     • 17. 5. 2022
     • Oznamujeme rodičom, že počas letných prázdnin bude EP Fraštacká 4 pre prihlásené deti v prevádzke od  01.08.-31.08. 2022. 

      V mesiaci júl je prihlásené deti k dispozícii naša kmeňová MŠ - Nábrežie 23.

      Poplatky za prázdninové mesiace (školné+strava) musia byť uhradené do 10.06. 2022 (účet je rovnaký).

      Ďakujeme

     • Zábavný interaktívny svet

     • 4. 5. 2022
     • Náš projekt Zábavný interaktívny svet bol Nadačným fondom Bekaert pomáha v Nadácii Pontis podporený v plnej výške 2994,- Eur.

      Chceme deťom sprostredkovať zaujímavú výučbu v interaktívnom svete, zefektívniť a zatraktívniť výchovno-vzdelávací proces.

      Za získané finančné prostriedky zakúpime: interaktívnu tabuľu s projektorom, notebook, vzdelávací program Activeinspire,  a vzdelávanie v programe pre pedagogických zamestnancov.

     • Projekt: KOMPOSTÁČIK

     • 3. 5. 2022
     •  

      S naším projektom Kopmpostáčik sme sa zapojili do grantovej výzvy Nadácie ZSE. Získali sme finančný príspevok vo výške 580,-Eur.

      Naším cieľom je naučiť deti, že odpadky patria do koša. Taktiež im chceme vysvetliť, ktorý odpad patrí do odpadkového koša a ktorý sa dá opätovne využiť kompostovaním.

      Ciele: - predchádzať vzniku odpadu, naučiť sa správne zaobchádzať s odpadom, viesť deti k zodpovednosti za vyprodukovaný odpad.

   • Kontakty

    • Elokované pracovisko Fraštacká 4 ako súčasť Materskej školy Nábrežie 23 Hlohovec
    • ms.frastacka4@gmail.com
    • 033 742 1715 0911 104 472
    • Elokované pracovisko: Fraštacká 4, Hlohovec 92001 Hlohovec Slovakia
    • 37838661
    • 2021643316