• Novinky

     • Od 01.01. 2022 zmena v platbe stravnej jednotky

     • 21. 12. 2021
     • Vážení rodičia, na základe schválenia, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 297/2021 na rokovaní mestského zastupiteľstva zo dňa 09.12.2021 sa mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022.

      Všetkých prosíme, aby v januárovej platbe už zadali sumu, uvedenú nižšie v prílohe. Ďakujeme

      3._financne_pasmo_FRASTACKa.pdf​​​​​​​

   • Kontakty

    • Elokované pracovisko Fraštacká 4 ako súčasť Materskej školy Nábrežie 23 Hlohovec
    • ms.frastacka4@gmail.com
    • 033 742 1715 0911 104 472
    • Elokované pracovisko: Fraštacká 4, Hlohovec 92001 Hlohovec Slovakia
    • 37838661
    • 2021643316