• Novinky

     • Získali sme grant

     • 9. 7. 2021
     • Vďaka nášmu Občianskemu združeniu Fraštáčik sme získali grant vo výške 1429,80 EUR od Nadačný fond Bekaert pomáha v Nádácii Pontis. Získané finančné prostriedky sme získali za projekt s názvom: V záhoníkoch pri domčeku pestujeme zeleninku. Financie budú použité na vybudovanie vyvýšených záhonov , záhradného domčeka a náradia pre deti.

     • Jabloň na školskom dvore

     • 8. 7. 2021
     • Vďaka našej šikovnej vedúcej školskej jedálne Alenke Novickej a Plantex Veselé  pribudla na našom školskom dvore táto jabloň.

     • Pokyny pre novoprijaté deti

     • 7. 7. 2021
     • Milí rodičia, sme rady, že ste si pre výchovu a vzdelávanie Vášho dieťatka vybrali práve našu materskú školu.

      Školský rok sa začína 02.09. 2021. Je potrebné, aby ste dieťatko priviezli v ľubovoľnom čase od 6:00-8:00. Do ruksačika mu zabaľte papučky, náhradné oblečenie a pyžamko (pre deti, ktoré budú v škôlke spinkať.) V prízemí sa nachádza spoločná šatňa. Každé dieťatko má svoju skrinku označenú menom. Tu si dieťatko prezujte, náhradné veci  nechajte v skrinke. Svoju triedu nájdete na poschodí. Na nástenke pri vstupe do tried je menný zoznam detí, ktoré budú triedu navštevovať, alebo sa spýtajte kohokoľvek z personálu. S dieťatko sa rozlúčte pri dvoroch a odovzdajte pani učiteľke. Dohodbite si včas prevzatia.

      Vaše dieťatko si prevezmite po obede (v čase od 11:30-12:00ň alebo po poludňajšom oddychu (v čase od 14:15-16:00).

      Tešíme sa na Vás.

   • Kontakty

    • Elokované pracovisko Fraštacká 4 ako súčasť Materskej školy Nábrežie 23 Hlohovec
    • ms.frastacka4@gmail.com
    • 033 742 1715 0911 104 472
    • Elokované pracovisko: Fraštacká 4, Hlohovec 92001 Hlohovec Slovakia
    • 37838661
    • 2021643316