• Novinky

     • Zber papiera

     • 26. 5. 2021
     • papier môžte nosiť do 07.06. 2021

      V súčasných dňoch prebieha zber papiera. Papier môžte nosiť priebežne a nechať nám ho pri vchodových dverách. Ak ide o väčšie množstvo, prosíme vyložte ho pri pivničných dverách a nahláste to komukoľvek z kolektívu EP Fraštacká.

      Prosíme zákonných zástupcov, aby nenosili kartón.

      Za zapojejnie Vám strdečne ďakujeme.

     • Sčítali ste aj svoje deti?

     • 20. 5. 2021
     • Vážení zákonní zástupcovia,

      na základe žiadosti Mesta Hlohovec si Vám dovoľujeme v súvislosti so sčítaním obyvateľov dať do pozornosti informáciu, že zákonní zástupcovia (rodičia) sú povinní sčítať osobitne aj svoje deti.

      To znamená, že sčítací formulár mal byť vyplnený za každé dieťa osobitne. V prípade, že ste sčítali seba, avšak nesčítali ste (po zadaní rodného čísla dieťaťa) aj Vaše dieťa, môžete dosčítanie dieťaťa urobiť nasledovne.

      Kontaktujte Mestský úrad na tel.č. 0918 939 348 a objednajte si asistenta sčítania, ktorý príde dieťa dosčítať do Vašej domácnosti alebo navštívte kontaktné miesto a dosčítajte dieťa sami alebo za pomoci asistenta.

      Kontaktné miesta sa nachádzajú v Klientskom centre na Mestskom úrade, v Knižnici a v kancelárii m.č. Šulekovo. Prevádzkové časy kontaktných miest nájdete na webovom sídle Mesta Hlohovec.

      V prípade, že ste si splnili zákonnú povinnosť a sčítali ste seba aj svoje deti, považujte túto informáciu za bezpredmetnú.

       

      Srdečne ďakujeme.

       

   • Kontakty

    • Elokované pracovisko Fraštacká 4 ako súčasť Materskej školy Nábrežie 23 Hlohovec
    • ms.frastacka4@gmail.com
    • 033 742 1715 0911 104 472
    • Elokované pracovisko: Fraštacká 4, Hlohovec 92001 Hlohovec Slovakia
    • 37838661
    • 2021643316