• Vitajte na stránke našej materskej školy
     • "Našim cieľom je vytvoriť v materskej škole také podmienky,
      aby deti získali nielen kvalitnú výchovu a vzdelávanie,
      ale aby tu spolu s nami prežili spokojné a šťastné detstvo".
     • Kolektív EP Fraštacká
    • Kontakty

     • Elokované pracovisko Fraštacká 4 ako súčasť Materskej školy Nábrežie 23 Hlohovec
     • ms.frastacka4@gmail.com
     • 033 742 1715 0911 104 472
     • Elokované pracovisko: Fraštacká 4, Hlohovec 92001 Hlohovec Slovakia
     • 37838661
     • 2021643316
     • Nábrežie A. Hlinku 23, 92001 Hlohovec
     • PaedDr. Miroslava Vaverková
     • msnabrezie23@gmail.com 033/742 40 38
     • PaedDr. Dagmara Cvechová - zástupkyňa pre elokované pracovisko