• Novinky

     • EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

     • 16. 9. 2021
     • Naše elokované pracovisko sa opäť aj tento rok zapojí v dňoch od 16. do 22. septembra do kampane Európsky týždeň mobility. Prostredníctvom rôznych  športových a vedomostných aktivít sa snažíme deťom ukázať, že autá nie sú jedinou možnosťou ako sa dopraviť do našej škôlky. Hravou formu si deti rozvíjajú svoje poznatky o tom ako sa bezpečne a zodpovedne musíme správať na cestách. Deti motivujeme a nabádame, aby prišli s rodičmi pešo, čím si upevnia svoje zdravie, a zároveň chránia našu prírodu.

   • Kontakty

    • Elokované pracovisko Fraštacká 4 ako súčasť Materskej školy Nábrežie 23 Hlohovec
    • ms.frastacka4@gmail.com
    • 033 742 1715 0911 104 472
    • Elokované pracovisko: Fraštacká 4, Hlohovec
    • 37838661
    • 2021643316
    • Nábrežie A. Hlinku 23, 92001 Hlohovec
    • PaedDr. Miroslava Vaverková
    • msnabrezie23@gmail.com 033/742 40 38
    • PaedDr. Dagmara Cvechová - zástupkyňa pre elokované pracovisko