• Novinky

     • KARNEVAL

     • 24. 1. 2022
     • Dňa 24.2. 2022 sa v našej MŠ uskutoční karneval. Prosíme rodičov, aby deťom na tento deň zabezpečili karnevalové kostými. Každá karnevalová maska bude odmenená malým darčekom.

     • Od 01.01. 2022 zmena v platbe stravnej jednotky

     • 21. 12. 2021
     • Vážení rodičia, na základe schválenia, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 297/2021 na rokovaní mestského zastupiteľstva zo dňa 09.12.2021 sa mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022.

      Všetkých prosíme, aby v januárovej platbe už zadali sumu, uvedenú nižšie v prílohe. Ďakujeme

      3._financne_pasmo_FRASTACKa.pdf​​​​​​​

     • Podmienky vstupu do budovy MŠ

     • 27. 11. 2021
     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia s platnosťou od 26.11.2021

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

       

     • Európsky týždeň športu

     • 29. 9. 2021
     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Európsky týždeň športu.

      Dnes sme sa opäť zapojili do podujatia ,,Európsky týždeň športu" pod názvom BE ACTIVE. Naše detičky v prúdovom cvičení zdolávali rôzne prekážky, aby ukázali svojho ,,športovéhu ducha". Všetkým sa aktivity veľmi páčili a dosýta sme sa spoločne zabavili.

     • EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

     • 16. 9. 2021
     • Naše elokované pracovisko sa opäť aj tento rok zapojí v dňoch od 16. do 22. septembra do kampane Európsky týždeň mobility. Prostredníctvom rôznych  športových a vedomostných aktivít sa snažíme deťom ukázať, že autá nie sú jedinou možnosťou ako sa dopraviť do našej škôlky. Hravou formu si deti rozvíjajú svoje poznatky o tom ako sa bezpečne a zodpovedne musíme správať na cestách. Deti motivujeme a nabádame, aby prišli s rodičmi pešo, čím si upevnia svoje zdravie, a zároveň chránia našu prírodu.

     • Podmienky vstupu do MŠ

     • 23. 8. 2021
     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školského zariadenia

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

       

       

      Podmienky_vstupu_do_MS.docx

     • Získali sme grant

     • 9. 7. 2021
     • Vďaka nášmu Občianskemu združeniu Fraštáčik sme získali grant vo výške 1429,80 EUR od Nadačný fond Bekaert pomáha v Nádácii Pontis. Získané finančné prostriedky sme získali za projekt s názvom: V záhoníkoch pri domčeku pestujeme zeleninku. Financie budú použité na vybudovanie vyvýšených záhonov , záhradného domčeka a náradia pre deti.

     • Jabloň na školskom dvore

     • 8. 7. 2021
     • Vďaka našej šikovnej vedúcej školskej jedálne Alenke Novickej a Plantex Veselé  pribudla na našom školskom dvore táto jabloň.

     • Pokyny pre novoprijaté deti

     • 7. 7. 2021
     • Milí rodičia, sme rady, že ste si pre výchovu a vzdelávanie Vášho dieťatka vybrali práve našu materskú školu.

      Školský rok sa začína 02.09. 2021. Je potrebné, aby ste dieťatko priviezli v ľubovoľnom čase od 6:00-8:00. Do ruksačika mu zabaľte papučky, náhradné oblečenie a pyžamko (pre deti, ktoré budú v škôlke spinkať.) V prízemí sa nachádza spoločná šatňa. Každé dieťatko má svoju skrinku označenú menom. Tu si dieťatko prezujte, náhradné veci  nechajte v skrinke. Svoju triedu nájdete na poschodí. Na nástenke pri vstupe do tried je menný zoznam detí, ktoré budú triedu navštevovať, alebo sa spýtajte kohokoľvek z personálu. S dieťatko sa rozlúčte pri dvoroch a odovzdajte pani učiteľke. Dohodbite si včas prevzatia.

      Vaše dieťatko si prevezmite po obede (v čase od 11:30-12:00ň alebo po poludňajšom oddychu (v čase od 14:15-16:00).

      Tešíme sa na Vás.

     • Ďakujeme

     • 29. 6. 2021
     • Ďakujeme rodičom Oliverka Aantala za darovanie závesných hojdačiek a rodičom Ninky Blaškovej za darovanie odpočinkovej hojdačky hniezdo.

     • Ďakujeme

     • 23. 6. 2021
     • Ďakujeme tatinkovi Oliverka Mikloviča, že nám pokosil celý školský dvor.

  • Kontakty

   • Elokované pracovisko Fraštacká 4 ako súčasť Materskej školy Nábrežie 23 Hlohovec
   • ms.frastacka4@gmail.com
   • 033 742 1715 0911 104 472
   • Elokované pracovisko: Fraštacká 4, Hlohovec
   • 37838661
   • 2021643316
   • Nábrežie A. Hlinku 23, 92001 Hlohovec
   • PaedDr. Miroslava Vaverková
   • msnabrezie23@gmail.com 033/742 40 38
   • PaedDr. Dagmara Cvechová - zástupkyňa pre elokované pracovisko