• 2%

    • Ak sa budete rozhodovať, kam tento rok poviete štátu, aby poslal 2% z Vašich daní, budeme radi, ak podporíte OZ FRAŠTÁČIK, ktoré vzniklo pre našu materskú školu.

     Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

     Finančné prostriedky budú použité na:

     -skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

     -skvalitnenie vybavenia školy

     Ako na to:

     Zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2022 na účely § 50 zákona o dani z príjmov najneskôr do 15. 4. 2023. Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane za rok 2022 je fyzická osoba povinná podať iba na tlačive finančného riaditeľstva (V2Pv21_1). Toto Vyhlásenie treba predložiť správcovi dane do 15. apríla 2023 spolu s Potvrdením o zaplatení dane (tlačivo V2Pv18_P).

     Stačí priniesť Vyhlásenie a Potvrdenie do materskej školy (vhodiť do schránky pri vchode alebo odovzdať triednej pani učiteľke)  pred 15. aprílom 2023 a my Vám to odovzdáme na príslušný Daňový úrad.

     Ďakujeme, kolektív

      

     Vyhlasenie_2_(1).pdf

      

      

  • Kontakty

   • Elokované pracovisko Fraštacká 4 ako súčasť Materskej školy Nábrežie 23 Hlohovec
   • ms.frastacka4@gmail.com
   • 033 742 1715 0911 104 472
   • Elokované pracovisko: Fraštacká 4, Hlohovec 92001 Hlohovec Slovakia
   • 37838661
   • 2021643316
   • Nábrežie A. Hlinku 23, 92001 Hlohovec
   • PaedDr. Miroslava Vaverková
   • msnabrezie23@gmail.com 033/742 40 38
   • PaedDr. Dagmara Cvechová - zástupkyňa pre elokované pracovisko